Кафето е полезно за птиците, но с тази разлика, че те не трябва да го консумират. Скорошно проучване си поставило за цел да разбере дали отглеждането на Арабика или Робуста е по-подходящо за поддържане на местни видове птици. Оказва се, че и двата вида са благоприятни за околната среда. Арабиката все пак е едно ниво над Робустата.Форбс съобщава, че се изследва биологичното разнообразие в планинска верига на западната част на Индия. Тя е място за голяма част от земеделската експанзия в страната, което е необичайно богато на видове, като много от тях не се срещат никъде другаде по света. Производството на Арабика и Робуста има различни ефекти върху биоразнообразието по два основни начина: как кафето се отглежда и какви селскостопански практики се използват.Арабиката се отглежда предимно на сянка, което означава, че кафеените дървета съществуват под навес сред други видове растения. Робустата, от друга страна, обикновено се отглежда на слънце в монокултура. Изследователите установяват, че докато и двата вида дървета се отглеждат в гъсти тропически гори, Арабиката расте под малко по-плътна дървесна корона (средната оценка на плътността на навеса е 94,6% за Арабика и 79,2% за Робуста). Именно тази разлика води до факта, че фермите с Арабика са по-богати на животински видове, включително много птици от списъка на застрашените видове.Робустата обаче има едно предимство при земеделските практики. Проучването сочи, че само 19% от фермите с Робуста използват пестициди, в сравнение със 75% от фермите с Арабика. Въздържането от използването на пестициди позволява на фермите с Робуста да имат далеч по-голямо разнообразие от плячка за насекомоядните птици.Като цяло изводите от проучването са, че и двата вида кафе-ферми поддържат по-високо видово и ендемично богатство и по-голяма плътност на птиците в сравнение с други популярни култури, произвеждани в западните планини. Това доказва, че отглеждането на кафе действително може да бъде от полза за биоразнообразието на индийската планинска верига. И тъй като тя е предимно сенчеста, Арабиката има екологично върховенство.