• 3 селекции за кафе, автоматични и програмируеми.
  • Прозрачен резервоар за контрол на нивото на водата.
  • Малка / голяма кутия.
  • Голяма тава за събиране на капсули.